Setkání Borovnic 15. 6. 2013

 Obce Borovnice se scházejí poprvé


Borovnice - Zástupci pěti sídel z celé republiky, která mají v názvu strom borovici, zavítají v sobotu do Podkrkonoší. Čeká je tam bohatý program.

Název obce pochází nejspíše od borů – borovic, které v okolí rostly v hojném počtu. Ale není jen Borovnice na Trutnovsku. Vesnic se stejným názvem lze na mapě České republiky najít hned několik. Celkem jich je pět. Je nás pět – tak se jmenuje první setkání obcí s názvem Borovnice. Pořadatelem tohoto historicky prvního srazu je právě Borovnice v okrese Trutnov.

 

Charakteristika

S okolními obcemi patří do regionu Podzvičinsko, který leží mezi Českým rájem a Babiččiným údolím. V obci pramení Borecký (borovnický) potok, který protéká celou obcí a nakonec se vlévá přímo do Labe. Na vrcholu u bývalého mlýna pramení řeka Javorka. Kromě kostela sv. Víta, památníku větrného mlýna (s výhledem na celé Krkonoše), Zlatnice, Supího vrchu (vyhaslá sopka), roubených chalup, spousty barokních soch a památných křížů. Žije tu asi 400 obyvatel.

 

Historie obce

Podle obecní kroniky (Gedengbuch Grossborowitz), založené v roce 1923 řídícím učitelem Josefem Endtem, psané německy a jejího českého překladu z roku 1973, se můžeme dozvědět, že původ jména osady, dle pověsti, je od velkého borového lesa, kterým prý byla celá krajina zalesněna. V čísle popisném 206 měl být statek (Meierhof) a odtud se prý datuje vznik osady. Osada jako taková, měla vzniknout již v roce 1380 a patřila k panství Pecka. Prvním majitelem byl Johan Pecka z Pecky. Nejnižší část osady patřila k panství Poličanskému, později Horní Branná a proto se této části říkalo ještě v minulém století Brennei. „V roce 1620 patřila obec Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic. Později mu byl majetek zkonfiskován a prodán hraběti Albrechtu z Valdštejna za 28 000 Florentských a spojen opět s panstvím Pecka. Hrabě Valdštejn založil 8.12.1627 kartuziánský klášter ve Valdicích u Jičína pro 14 řádových mnichů a pro jejich obživu a udržování kláštera jim dal panství Radim , Pecku a k ní patřící Borovnici. Klášter ve Valdicích byl zrušen císařem Josefem II dne 13.1.1782 a budovy přeměněny ve věznici Kartouzy. Statky Radim a Pecka s Borovnicí byly předány církevním fondům. V r. 1824 získal tyto statky koupí kníže Ferdinand Trutmannsdorf. Kostel se v obci stavěl v r. 1719 – 1722. Železnice se začala stavět v r. 1857 a již v r. 1858 byla hotova trať z Josefova do Falgendorfu (Vidochov – nyní st. Horka u St. Paky). Do provozu byla trať dána 1. června 1858. Zastávka v obci byla zřízena roku 1886," stojí v historické kronice. Německé obyvatelstvo bylo po skončení druhé světové války odsunuto na jaře 1946. Do obce se vraceli jako první čeští železničáři, po nich dosídlovaly uvolněné statky i domky mladé české rodiny z okolí Hořic, Nové Paky a Smiřic. Začaly tu působit české spolky. V současné době to je Klub důchodců, myslivecké sdružení, fotbalisté a další.

 

Větrný mlýn

Mezi zajímavosti obce patří určitě sdružení Větrák. To usiluje již několik let o obnovení větrného mlýnu. Borovnice byla až do roku 1968 jediným místem v Čechách, kde stál poslední větrný mlýn tzv. německého typu, u kterého se podle potřeby natáčí proti větru celé tělo mlýna. Dva kilometry od původního místa chtějí místní nadšenci postavit funkční dřevěnou repliku. Mlýn byl zajímavý i tím, že se v něm mělo ještě v době druhé světové války. Byl rozebrán a je uložen ve skanzenu v Kouřimi. Replika mlýnu by se měl stát součástí naučné stezky a turistickou atrakcí.

 

Další zajímavosti

Mezi místa, která stojí za shlédnutí, patří kaplička na Zlatnici a křížová cesta k ní. Ta byla v loňském roce opravena a doplněna novými obrazy. Každý rok se tu konají letní poutní setkání. Další pamětihodností je památný dub zimní. Jeho stáří se odhaduje na dvě stě let. Obvod kmene je téměř čtyři metry. Stojí nedaleko kostela a je zákonem chráněný.

 

Program setkání Borovnic

 

HLAVNÍ PROGRAM:
9.30 – kostel sv. Víta, slavnostní mše svatá za všechny obyvatele Borovnic
11.00 – prohlídka budovy OÚ , občerstvení – pouťové koláče, představení jednotlivých obcí a jejich kronik, zápisy do kronik
13.00 – oběd v restauraci ,, U Myšáka ,,
13.00 – 24.00 – Zábavné odpoledne v restauraci U Myšáka Prezentace Sdružení Větrák, Klubu důchodců, Fotbalového klubu a Sboru dobrovolných hasičů. V předsálí ukázky lidské dovednosti – Vyřezávání ovoce, Háčkování, Quilling, Kusudama, Drátkování, Malování na keramiku – pro děti. Vše bude i k zakoupení.
16.00 – Přijde Krakonoš a donese Krkonošské kyselo, kyselo bude vydávat finalistka soutěže Master chef – Alice Vacíková
17.00 – K tanci i zpěvu zahraje harmonika a vozembouch
 
DOPROVODNÝ PROGRAM:
od 11.00 – 18.00 hodin parkoviště u závodu Tessitura Monti Cekia s.r.o. Simulátor dopravní nehody, skákací hrad pro děti.
14.00 – prohlídka výroby závodu Tessitura Monti Cekia s.r.o.
15.00 – 16.00 prohlídka výroby v A+M Borovnička (POZOR – vzdálenost od místa konání 3,3 km, vlastní doprava) --- -- Svatovítská pouť se koná v sobotu a v neděli před restaurací U Myšáka: houpačky, kolotoče, trampolína, stánky, střelnice.


Další účastnické obce:
Borovnice-okres Benešov, Borovnice-okres České Budějovice, Borovnice-okres Rychnov nad Kněžnou, Borovnice-okres Žďár nad Sázavou


Zdrojhttp://krkonossky.denik.cz