Oslavy SDH Borovnice 18.6.2011

 Hasiči oslavili jubileum soutěží v požárním útoku

Borovnice – Kulaté narozeniny oslavil v obci hasičský spolek, který byl založen v roce 1881.

 

Oslavy zahájil průvod hasičů obcí, jenž směřoval na fotbalové hřiště. Zařadili se do něho jak nejmenší členové místního SDH, tak hasiči z Čisté u Horek, Kruhu, Třebihoště, Studence, Bílé Třemešné, Dolní Brusnice, Nedaříže nebo z Roztok, kteří přijeli se svou parní stříkačkou.

Na hřišti všechny přivítala starostka SDH Bohuslava Hrdinová, která zdůraznila několik důležitých historických dat. „Spolek byl jako první spolek v obci založen v roce 1881. Obec měla kolem roku tisíc devět set 1250 obyvatel, jednalo se tedy o poměrně velikou vesnici. Počet prvních členů sboru, ani jejich jména, se nedochovaly. V roce 1924 byla v dolní části obce postavena hasičárna, ve které je dnes schován kočár. Tato stříkačka byla zakoupena v roce 1935 v Krnově. V roce 1945 byl založen sbor český, který převzal do svého užívání inventář německého sboru, a to tři hasičské zbrojnice, tři ruční stříkačky tažené koňmi a jednu motorovou stříkačku taženou také koňmi. V roce 1961 sbor obdržel motorovou stříkačku PS 8. V srpnu roku 1973 byla slavnostně předána nová požární zbrojnice, na které odpracovali členové sboru přes tři tisíce hodin,“ uvedla mimo jiné ve své řeči starostka.

V současné době se hasiči věnují především práci s mládeží a zajišťují požární ochranu na místní úrovni. „Věnujeme se také kulturní činnosti, pořádáme hasičský ples, kulturní akce pro děti, spolupracujeme s obcí Borovnice a s dalšími spolky. Vše je velmi finančně náročné a zvládáme to díky sponzorům, kterým tímto děkuji. Na oslavy sboru přispěla i obec,“ podotkla Hrdinová.

Ještě před startem soutěží v požárním sportu hasiči na důkaz díků předali lidem, kteří se zasloužili o borovnický sbor, titul čestný člen SDH Borovnice a malý dárek. Jednalo se o Ivanu Janovskou, Josefa Kubce, Františka Měšťana, Karla Nováka, Ladislava Rolfa, Jiřího Stuchlíka, Jiřího Štilce st., Jana Vojtíška a Jana Zárubu.

Soutěže pojali organizátoři tentokrát netradičně. Hasiči totiž soutěžili s technikou, kterou si přivezli. Návštěvníkům akce zpestřil koncert Krkonošské dechovky a večer potom skupina Nezmaři. V neděli oslavy zakončila dopoledne v kostele sv. Víta mše za zesnulé hasiče a odpoledne Putování do Zlatnice.

Krkonošský DENÍK 26.6.2011
DO SOUTĚŽE v požárním útoku se zapojili i nejmladší členové SDH Borovnice.